www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

OSWIN

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: панорамен изглед на антенното поле в Кюлунгсборн
(54°07'05.82" N   11°46'08.63" W)
(© 2014 Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik)

Изображение 1: панорамен изглед на антенното поле в Кюлунгсборн
(54°07'05.82" N   11°46'08.63" E)
(© 2014 Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 53,5 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: < 50 кГц
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 … 32 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 90 кВт
средна мощност: 4,5 Вт
Диапазони на височина: (0,4) 1 … 18 км
(65 … 95 км)
разрешаваща способност по разстояние: 150 м, 300 м,
600 м, 1000 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

OSWIN

OSWIN (Ostsee-Wind-Radar) е УКВ радарно устройство за изследване на високите слоеве на атмосферата, създадено и експлоатирано от Института по атмосферна физика в Кюлунгсборн. Той е пуснат в експлоатация през лятото на 1999 г. Радарът работи напълно автоматично и генерира височинни профили на триизмерния вектор на вятъра и отражателната способност.

Антенната е фазирана антенна решетка, която първоначално се състои от 144 отделни антени Yagi с по 4 елемента. Те бяха разположени в квадратни групи от по 4 отделни антени. Всички захранващи линии към антените са с еднаква дължина. За приемане са налични 6 самостоятелно конфигурируеми канала за приемане. Чрез фазово изместване на шестте антенни групи е възможно диаграмата на насоченост да се завърти под три зенита (7°, 13°, 20°) във всяка от четирите посоки: север, юг, изток и запад.

След обновяването на антенната решетка през пролетта на 2014 г. тя вече се състои само от 133 антени Yagi с по три елемента, разположени в шестоъгълна структура. Понастоящем те са групирани в 19 антенни групи, всяка от които се състои от 7 отделни антени. Каналите за приемане трябва да бъдат постепенно разширени от 6 до 19 и да достигнат брой 133, за да се даде възможност за цифрово формиране на диаграмата на насоченост. До антенната решетка е разположен контейнер с електрониката на приемния канал (ограден в зелено на изображение 2).

Източник:

Галерия със снимки на OSWIN

Изображение 2: Шестоъгълна структура: 3 групи, всяка от които в момента е комбинирана за един канал за приемане.