www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Poldirad

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Antena radaru Poldirad, © 2011 Martin Hagen, DLR Oberpfaffenhofen (License: CC–BY–SA 3.0)

Rysunek 1: Antena radaru Poldirad, © 2011 Martin Hagen, DLR Oberpfaffenhofen (License: CC–BY–SA 3.0)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 5,504 GHz
(pasma C)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 400 … 2 400 Hz
Szerokość impulsu (τ): 1 µs, 2 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 180 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 0 … 300 km
Rozróżnialność w odległości: 75, 150, 300 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,0°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 2 obr/min
MTBCF:
MTTR:

Poldirad

Poldirad (Polarization Diversity Doppler Radar) to polarymetryczny radar meteorologiczny Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki, przeznaczony do zadań badawczych w zakresie precyzyjnych pomiarów pól opadów atmosferycznych. Od 1986 r. działa on na dachu Instytutu, ale może być również przenoszony na potrzeby specjalnych eksperymentów terenowych.

Informacje radarowe mogą być wyświetlane zarówno na ekranie PPI, jak i na ekranie RHI. Antena jest anteną paraboliczną o średnicy 5 metrów. Polaryzacja jest eliptyczna kołowa i alternatywnie liniowa pozioma i pionowa, przy czym w każdym przypadku istnieje możliwość odbioru sygnałów echa spolaryzowanych krzyżowo. Pomiary polaryzacji pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat różnych lokalizacji cząstek w obszarach opadów. Dopplerowskie pomiary prędkości radialnych dostarczają dodatkowych informacji o dynamice obłoków. Na podstawie następujących po sobie w czasie pomiarów objętościowych współczynnika odbicia i prędkości dopplerowskiej można obliczyć trójwymiarowe pole prędkości, stosując specjalne metody.

Źródło: