www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Poldirad

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Антена на радара Poldirad, © 2011 Martin Hagen, DLR Oberpfaffenhofen (Lizenz: CC–BY–SA 3.0)

Изображение 1: Антена на радара Poldirad, © 2011 Martin Hagen, DLR Oberpfaffenhofen (Lizenz: CC–BY–SA 3.0)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,504 GHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 400 … 2 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs, 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 180 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 0 … 300 км
разрешаваща способност по разстояние: 75, 150, 300 м
точността:
широчина на лъча: 1,0°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 2 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Poldirad

Poldirad (Polarization Diversity Doppler Radar) е поляриметричен метеорологичен радар на Германския аерокосмически център, предназначен за изследователски задачи за високоточно измерване на полетата на валежите. От 1986 г. насам той работи на покрива на Института, но може да бъде преместен и за специални полеви експерименти.

Радарната информация може да се показва на индикатор за кръгов обзор, както и на индикатор разстояние-височина. Антената е параболична антена с диаметър 5 метра. Поляризацията е елиптична кръгова и алтернативно линейна хоризонтална и вертикална с възможност за получаване на кръстосано поляризирани ехо сигнали във всеки случай. Измерванията на поляризацията позволяват да се направят изводи за различните местоположения на частиците в зоните на валежите. Доплеровите измервания на радиалните скорости предоставят допълнителна информация за динамиката на облаците. От последователни във времето обемни измервания на отражателната способност и доплеровата скорост може да се изчисли триизмерно скоростно поле чрез специални методи.

Източник: