www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Meteoroloji Radarları

„Ufuk Ötesi - (Yer Dalgaları)“ Okyanus Coğrafyası Radarı WERA

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: Fransa, Brest’te bulunan bir WERA radarının alıcı anten grubu (Helzel Messtechnik firmasının izniyle)

Resim 1: Fransa, Brest’te bulunan bir WERA radarının alıcı anten grubu (Helzel Messtechnik firmasının izniyle)

Teknik veriler
Çalışma Frekans Aralığı: 4 … 48 MHz
Bant genişliği: 50 … 500 kHz
FMCW-çevrimi: 2 … 10 Hz
Ortalama Güç: max: 30 W
Aletli menzil: 15 … 250 kM
Menzil çözünürlüğü: 1,5 km den 100 m ye kadar
Açıklık açısı: 3° … 6°
Ekran seviyesi:
Anten Dönüş Adedi: Elektronik kontrollü
MTBCF:
MTTR:

„Ufuk Ötesi - (Yer Dalgaları)“ Okyanus Coğrafyası Radarı WERA

WERA (WavE RAdar) sistemi hem okyanus yüzey akıntılarını hem de dalga- ve rüzgâr yönünü görüntülemek için kullanılan bir sahil radarıdır. Kısa dalga bandı alt bölgesinde çalışan bu radar uzun bir algılama menzili sahiptir ve çözümleme yeteneği oldukça yüksektir. Bu radar 0,3 saniye gibi oldukça düşük frekans süpürme hızına (frequency sweep) sahip bir Frekans Modülasyonlu Sürekli-Dalga Radarı prensibine uygun olarak çalışır. Düşey polarizeli elektromanyetik dalgalar yer dalgaları biçiminde yayılırlar. Ufuk Ötesi- (Yer Dalgaları) (Over-The-Horizon Surface Wave, OTH-SW) radarlarından yayılan bu dalgalar okyanusun iletken yüzeyi ile bağlaşırlar (coupled) ve yer yüzeyinin kıvrımını takip ederek yol alırlar. Bu radar 200 km ye kadar ki menzillerde Bragg-etkisine göre geriye saçılan işaretleri yakalayabilmektedir.

WERA radarının kolayca kurulabilen anten sistemi için iki ayrı mahal kullanılır. Gönderici anten mahallinde dört adet tek direkli anten yer alır. Bu antenler vasıtasıyla frekansı yavaş yavaş yükselen bir işaret yollanır. İşaret alım mahallinde ise 8 ila 16 adet arasında tek direkli bir doğrusal anten dizisi yer alır. Bir bilgisayar yazılımı vasıtasıyla anten çizgesi ± 60° arasında yönlendirilebilir. Yansıyan işaretde, gönderilen işarete göre bir frekans kayması meydana gelir. Bir Doppler frekans kayması ile binişen bu frekans farkı menzilin ölçülmesinde belirleyici bir parametredir.

Sistem tahsis edilen frekans bandında gerekli genişlikte „konuşmadan önce dinle“ olarak adlandırılan boş bir frekans bölgesi için arama yapar. Bu frekans bandı merkez frekansı frekans modülasyonuna imkân sağlayacak şekilde seçilir. Eğer seçilen frekans genişliği yeterince büyük değilse, tarama bant genişliği azalır, bu da menzil çözünürlüğünde kötüleşmeye sebep olur. Bu yordam tipik olarak 10 ila 30 dakikada, her bir radar çevrimi öncesinde gerçekleşir.

Uygulama alanları:

Picture gallery of WERA

Resim 2: WERA radarı cihaz rafları