www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

WERA

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Układ antenowy (antena odbiorcza) radaru OTH WERA w Brest, Francja (dzięki uprzejmości firmy Helzel Messtechnik).

Rysunek 1: Układ antenowy (antena odbiorcza) radaru OTH WERA w Brest, Francja (dzięki uprzejmości firmy Helzel Messtechnik).

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 4 … 48 MHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia: 30 W
Zasięg instrumentalny: 15 … 250 km
Rozróżnialność w odległości: 100 … 1 500 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 3° … 6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Radar oceanograficzny WERA

System WERA (WavE RAdar) jest radarem teledetekcyjnym rozmieszczonym na wybrzeżu w celu obrazowania prądów morskich oraz kierunków lokalnego wiatru i fal. Jest to system monitorowania o dużym zasięgu i wysokiej rozdzielczości w dolnym zakresie fal krótkich. Działa on na zasadzie radaru FMCW o bardzo powolnym tempie zmian częstotliwości (przemiatanie częstotliwości) wynoszącym typowo 0,3 s. Spolaryzowane pionowo fale elektromagnetyczne rozchodzą się jako fale przyziemne, a więc zgodnie z krzywizną ziemi. Propagacja fal radaru Over-The-Horizon Surface Wave (OTH-SW) jest związana z powierzchnią wody, a więc podąża za krzywizną ziemi. Jako radar oceanograficzny, WERA może więc rejestrować sygnały odbite od fal zgodnie z równaniem Bragga na odległość do 200 km.

WERA wykorzystuje dwie różne pozycje dla łatwych do ustawienia wytrzymałych anten. Stanowisko nadajnika składa się z czterech pionowych anten prętowych. Nadawana jest powoli, liniowo wzrastająca częstotliwość. Stanowisko odbiorcze składa się z liniowego układu od 8 do 16 anten prętowych. Oprogramowanie może elektronicznie obracać wzorcem anteny w zakresie ± 60°. Sygnał odbity ma różnicę częstotliwości w stosunku do sygnału nadanego ze względu na czas propagacji. Ta częstotliwość różnicowa jest miarą odległości, nałożoną na ewentualną częstotliwość dopplerowską.

System wybiera wolny obszar w przydzielonym paśmie częstotliwości o wielkości wykorzystywanej szerokości pasma (“listen before talk”). Częstotliwość środkowa jest tak dobrana, aby modulacja częstotliwości przechodziła przez ten wolny zakres. Procedura ta jest wykonywana przed każdym cyklem radarowym, zazwyczaj co 10 do 30 minut..

Możliwe zastosowania:

Galeria zdjęć z WERA

Rysunek 2: WERA Systemrack