www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Океанографски радар WERA

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Изображение 1: Антенно поле (приемна антена) на OTH радара WERA в Брест, Франция
(с любезното съдействие на Helzel Messtechnik)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 4 … 48 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 30 Вт
инструментален обхват: 15 … 250 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 3° … 6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Океанографски радар WERA

Системата WERA system (WavE RAdar) е радар за дистанционно наблюдение, разположен на бреговата линия, за да показва теченията и посоките на местния вятър и вълните. Това е система за мониторинг с голям обсег и висока разделителна способност в долния късовълнов диапазон. Работи на принципа на FMCW радар с много бавна скорост на промяна на честотата (честотен размах) - обикновено 0,3 s. Радарът предава вертикално поляризирани електромагнитни вълни. Вертикално поляризираните електромагнитни вълни се разпространяват като земни вълни и по този начин следват кривината на Земята. Разпространението на вълните на радара Over-The-Horizon Surface Wave (OTH-SW) е свързано с водната повърхност и по този начин следва кривината на земята. Следователно като океанографски радар WERA може да регистрира сигнали, отразени от вълни в съответствие с уравнението на Браг, на разстояние до 200 км.

WERA използва две различни позиции за лесни за настройване стабилни антени. Позицията на предавателя се състои от четири вертикални прътови антени. Предава се бавно линейно нарастваща честота. Позицията за приемане се състои от линеен масив от 8 до 16 прътови антени. Софтуерът може електронно да променя диаграмата на антената в диапазон от ± 60°. Отразеният сигнал се различава по честота от предадения сигнал поради времето за пренос. Тази честота на разликата е мярката за разстоянието, наложена върху възможната доплерова честота.

Системата избира свободна зона в разпределената честотна лента с размера на използваната честотна лента («слушане преди говорене»). Централната честота се избира, за да се изпълнява честотната модулация в този свободен диапазон. Тази процедура се извършва преди всеки радарен цикъл, обикновено на всеки 10 до 30 минути.

Възможни приложения:

Галерия със снимки на WERA

Изображение 2: WERA Системна стойка