www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

SWR-250

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
SWR 250

Rysunek 1: C-Band antenna

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 5 300 … 5 700 MHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 250 … 1180 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,8 … 2,0 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 250 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 480 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: < 1°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 0 … 5 obr/min
MTBCF:
MTTR:

SWR-250

SWR-250 jest systemem radaru dopplerowskiego używanym do wykrywania, przetwarzania i wyświetlania zjawisk pogodowych, w celu zapewnienia wcześniejszego ostrzegania o potencjalnie niebezpiecznej pogodzie. Spełnia on ogólne wymagania stawiane radarom meteorologicznym i ułatwia wykrywanie, lokalizowanie i śledzenie groźnych układów pogodowych. W promieniu 240 mil morskich (480 km) od własnej lokalizacji, system dostarcza ilościowych informacji na temat refleksyjności i ilości opadów, a w promieniu 60 mil morskich (110 km) dostarcza również informacji na temat średniej prędkości radialnej, jak również jej szerokości spektralnej jako miary możliwej turbulencji.