www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SWR-250

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
SWR 250

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 300 … 5 700 MHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 … 1180 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 … 2,0 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 480 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: < 1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 5 об/мин
MTBCF:
MTTR:

SWR-250

SWR-250 е доплерова радарна система, която се използва за откриване, обработка и показване на метеорологични явления с цел осигуряване на предварително предупреждение за потенциално опасно време. Той отговаря на общите изисквания за метеорологични радари и улеснява откриването, локализирането и проследяването на тежки метеорологични системи. В радиус от 240 морски мили (480 км) от собственото си местоположение системата предоставя количествена информация за отражателната способност и количеството на валежите, а в радиус от 60 морски мили (110 км) - и информация за средната радиална скорост, както и за нейната спектрална ширина като мярка за възможна турбулентност.