www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Rainscanner

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Rainscanner с антена с ветрилообразен лъч

Scanner Unit mit einer Fächerdiagrammantenne

Изображение 1: Rainscanner с антена с ветрилообразен лъч

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 MHz
период на импулсите: 1 ms
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2 µs
време на приемане:
импулсна мощност: 25 кВт
средна мощност: 30 Вт
инструментален обхват: 50 … 100 км
разрешаваща способност по разстояние: 180 м
точността:
широчина на лъча: 1° или 4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Радар за времето Rainscanner

Rainscanner е разработен като метеорологичен радар от по-нисък ценови клас. Rainscanner показва зоните с валежи и класифицира количеството на валежите според скала за класификация. Сравнението с база данни подобрява количествената оценка на количеството на валежите. Максималният пробег варира между 50 и 100 км в зависимост от околната среда и метеорологичните условия (напр. количеството на валежите). Основните характеристики са простота и удобство за потребителя, което позволява бърз монтаж, работа и обработка на данните. Предавателят е проектиран за импулсна мощност от 25 kW.

Rainscanner се състои от сканиращо устройство, интерфейсно устройство и устройство за обработка на сигнали. Сканиращото устройство, състоящо се от предавател, приемник и антена, може да се монтира неподвижно на кула или мачта. Сигналите от антената се предават към укритието чрез кабела на антената (с максимална дължина 30 м). Корпусът на Rainscanner съдържа интерфейсен модул и надежден компютър за обработка на сигнали в индустриален стандарт. Изчисляването, съхраняването и показването на данните се извършва в реално време от програмата «RainView», базирана на софтуерния пакет «Ravis». Софтуерният пакет в реално време «Ravis» е програма за управление и визуализация на радара, доказала се в семейството радари METEOR. Предаването на данни между Rainscanner и компютъра за дистанционно управление и показване на данни може да се осъществи чрез оптичен кабел, ISDN или WLAN интерфейси.

Антената и въртящата се маса на антената са оразмерени за работа на открито. Много бързото въртене на антената е в основата на високата скорост на обновяване на атмосферните данни. Модулният дизайн предлага два типа рефлектори с ширина на диаграмата от 1° до 4°. В зависимост от размера на рефлектора се предлагат подходящи куполи.

Антената с ветрилообразен лъч е вълноводна прорезна антена. Текущите ъгли на завъртане на антената се измерват с помощта на импулсите за северна ориентация (NRP) и импулсите за промяна на азимута (ACP). По време на настройката северната посока се определя приблизително с компаса. По време на работа може да се направи фина настройка с помощта на софтуера.

С параболичната антена се постига по-добра разделителна способност по отношение на ъгъла на странично и височинно издигане. Тясната, иглообразна диаграма на насоченост на антената подобрява ъгловата разделителна способност.

Обработката на радарния сигнал в Rainscanner е възможна (избираема) от стандартни или индустриални персонални компютри. Компютърът е оборудван с високопроизводителен процесор, бърз аналогово-цифров преобразувател (АЦП) и карта за цифров вход/изход. АЦП обработва IF сигнала и записва данните в основната памет на компютъра за по-нататъшна обработка. Компютърът комуникира с устройството за сканиране чрез серийния интерфейс RS 232. Индустриалният компютър представлява персонален компютър в стандартен 19-инчов корпус. Той има плосък екран и клавиатура, поставена в чекмедже. Радарният сигнален процесор е оборудван с бърз Ethernet интерфейс, който осигурява дистанционно управление на радарните системи.

Галерия със снимки на Rainscanner

Изображение 2: Скенер с параболичната антена

Изображение 3: Предварителен преглед на брошурата