www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Meteor 360 AC

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Scanner Unit mit einer Fächerdiagrammantenne

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 MHz
период на импулсите: 1 ms
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 кВт
средна мощност: 30 Вт
инструментален обхват: 50 … 100 км
разрешаваща способност по разстояние: 180 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1° или 4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Meteor 360 AC

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.


Sponsors: