www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Meteor 360 AC

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
Neuheilenbach

Rysunek 1: Weatherradar in Neuheilenbach (Germany)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 5,6 GHz
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 250 - 1200 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 250 W
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 250 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 3 obr/min
MTBCF:
MTTR:

Meteor 360 AC

Dopplerowski radar pulsacyjny Meteor 360 AC był radarem opadowym pracującym w paśmie C. Mierzone dane surowe obejmują skanowanie objętości co 15 minut, jak również dane dotyczące opadów blisko ziemi co 5 minut w promieniu 100 lub 250 km od miejsca pomiaru. Surowe dane są przetwarzane i publikowane centralnie w Offenbach nad Menem. W tym miejscu odbywa się również bardzo ważne porównanie danych radarowych z danymi z sieci pomiarów naziemnych opadów, ponieważ nie wszystko, co spada z chmur, dociera również na ziemię.

Niemiecka Służba Meteorologiczna posiadała łącznie 16 radarów tego typu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Zdjęcie przedstawia stanowisko Neuheilenbach w wulkanicznym Eifel. Wieża ma w sumie prawie 37 m wysokości. Antena paraboliczna o średnicy 4,2 m umieszczona jest w kopule o średnicy 6,7 m. W antenie zastosowano liniową polaryzację poziomą. Pod kopułą radaru znajduje się sala operacyjna z całym wyposażeniem technicznym niezbędnym do obsługi takiego systemu. Moc nadawcza generowana przez magnetron była doprowadzana do anteny za pomocą falowodów.

W międzyczasie wszystkie te radary zostały zastąpione przez nowocześniejsze radary polarymetryczne typu DWSR 5001 SDP CE produkcji firmy EEC (USA).

Dziękuję za wkład do: Martin Becker, DG1ASC

Galeria zdjęć Meteor 360

Rysunek 2: Antena o średnicy 4,2 m