www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Meteor 360

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Neuheilenbach

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,6 GHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 - 1200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: до 250 км (400 км ?)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Meteor 360

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.