www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

TerraSAR-X

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: TerraSAR-X

Rysunek 1: TerraSAR-X

Specyfikacja techniczna SAR
Pasmo częstotliwości: 9,65 GHz
(pasma X)
Polaryzacja:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Szerokość pasma impulsu:
Rozróżnialność w odległości: 1 m
Rozdzielczość azymutu: 1 m
Orbita: 514 km
Okres orbitalny
Kąt padania: 15° … 45°
Szerokość pokosu

TerraSAR-X

TerraSAR-X to satelita o długości 5 metrów i szerokości 2,4 metra, posiadający strukturę o przekroju sześciokątnym. Na jego pokładzie znajduje się antena radarowa o długości 5 metrów i szerokości 80 centymetrów dla radaru z syntetyczną aperturą pracującego w paśmie X.

Radar TerraSAR-X składa się z 12 paneli antenowych, z których każdy wyposażony jest w 32 szczelinowe promienniki falowodowe. Każdy z tych falowodów wyposażony jest w standaryzowany moduł nadawczo-odbiorczy, tak że cała antena składa się z 384 modułów nadawczo-odbiorczych. Radar może pracować w podwójnej polaryzacji liniowej.

Źródło: