www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

TerraSAR-X

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: TerraSAR-X

Изображение 1: TerraSAR-X

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9,65 GHz
(честотен диапазон «X»)
Поляризация:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
импулсна мощност:
средна мощност:
Ширина на честотната лента на предавателя:
Разделителна способност
(перпендикулярно по трасето):
1 m
Разделителна способност по азимут
(успоредно на трасето):
1 m
Орбита: 514 km
Период на орбита:
ъгъл на падане: 15° … 45°
ширина на трасето:

TerraSAR-X

TerraSAR-X е спътник с дължина 5 метра и широчина 2,4 метра и структура с шестоъгълно напречно сечение. Той носи радарна антена с дължина 5 метра и ширина 80 сантиметра за радар със синтетична апертура, работещ в X-обхвата.

Радарът TerraSAR-X се състои от 12 антенни панела, всеки от които е оборудван с 32 прорезни вълноводни излъчвателя. Всеки от тези вълноводи е снабден със стандартизиран модулен предавателен/приемателен модул, така че цялата антена се състои от 384 предавателни/приемателни модула. Радарът може да работи в двойна линейна поляризация.

Източник: