www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Poseidon-2 Radar-Altimeter

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Jason-1 im Orbit, die größere Parabolantenne ist vom Radar-Altimeter (© 1994 NASA)

Obrázek 1: Jason-1 im Orbit, die größere Parabolantenne ist vom Radar-Altimeter (© 1994 NASA)

Hlavní parametry radaru
Frequenzbereiche: 13,575 und 5,3 GHz
(Ku und C-Band)
Polarisation:
Pulswiederholfrequenz (PRF): 1800 Hz ±10%
Impulsdauer (τ): 105,6 µs
Impulsleistung:
Průměrný výkon: 7 W
Senderbandbreite: 320 MHz
Orbit: 1336 km
Fluggeschwindigkeit: 7,2 km/s
Umlaufzeit: 9,9156 Tage
Šířka paprsku: 1,28° (Ku),
3,4° (C)

Poseidon-2 Radar-Altimeter

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!