www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Radar Uyduları

SIR-C/X-SAR

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: SIR-C/X-SAR anteni yörüngesinde (© 1994 NASA)

Resim 1: SIR-C/X-SAR anteni yörüngesinde (© 1994 NASA)

Resim 1: SIR-C/X-SAR anteni yörüngesinde (© 1994 NASA)

Teknik veriler
Frekans çalışma aralığı: L-bandı C-bandı X-bandı
Dalga boyu: 0,235 m 0,088 m 0,031 m
Polarizasyon: VV, HH, VH, HV VV
Darbe Tekrarlama Frekansı: 1395 … 1736 Hz
Gönderim Darbe Genişliği (τ): 33,8; 16,9; 8,5 µs     40 µs
Darbe Gücü:
Ortalama Güç:
Gönderici bant genişliği: 10, 20 ve 40 MHz;
İz enince çözünürlük: 3.7 m 3.7 m 6.9 m
İz boyunca girişim eğrisi: 5.8 m 5.8 m 6.15 m
Yatık menzil girişim eğrisi çözünürlüğü: 54 m 54 m 30 m
Yer yüzeyi girişlim eğrisi çözünürlüğü: ≈ 17 m ≈ 17 m ≈ 20 m
İnterferogram yer çözünürlüğü: ≈ 22 m ≈ 22 m ≈ 28 m
Yörünge: 225 km
Geliş açısı: 17° … 63°
Şerit genişliği: 15 … 90 km15 … 40 km
Mekik hızı: 7255 m/sec
Yörünge tamamlama süresi:

SIR-C/X-SAR

SIR-C/X-SAR açınımı: Spaceborne Imaging Radar- C/X-band Synthetic Aperture Radar (Uzay Mekiğine Takılı Görüntüleme Radarı – C/X Sentetik Açıklıklı Radar). Bu radar „Endeavour“ uzay mekiği bordasında 09. – 20. Nisan 1994 ve 30. Eylül - 11. Ekim 1994 tarihleri arasında görev yapmış bir görüntüleme radar sistemidir. Dairesel biçimli yörüngenin yüksekliği 215 km, eğimi ise 57° idi. Radar farklı polarizasyonlu üç gönderim frekansında çalışıyor ve yer yüzeyine ait çok sayıda bilgi sağlıyordu.

SIR-C/X-SAR radarı anten grupları ve beraberindeki alıcı- ve verici modülleri uzay mekiğinin depo bölümüne kurulmuştur. L- ila X-bantları arasındaki frekans bölgesinde eşzamanlı çekilen resimler Amazonlardaki yağmur ormanlarının yok olması, Sahra çölünün güneye doğru genişlemesi, ABD nin orta batı kısımlarında zemin sıvılaşması vb. konuların araştırılmasında bilim insanlarına yardımcı olmaktadır

SIR-C/X-SAR, NASA (National Aeronautics and Space Administration), günümüzdeki DLR (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt) nin bir bölümü olan DARA (der Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten) ve ASI (Italian Space Agency) kurumlarının ortak yürüttükleri bir projeydi. 1978 yılında SEASAT ile başlayan, 1981 de SIR-A ve 1984 te SIR-B sonrasında Avrupa uyduları ERS-1 ve ERS-2 ile devam eden bu proje uydu destekli görüntüleme radarı serisinde çok önemli bir adımdı. Bu proje NASA nın Yeryüzü Gözetleme Sistemi (Earth Observing System, EOS) programın bir öncüsüdür.

SIR-C/X-SAR anteni üç farklı antenden oluşmaktadır: ilki L–bandında, ikincisi C–bandındave üçüncüsü X–bandında. L– ve C–bandı antenleri yaklaşık 90° açıyla yerleştirilmiş ışıma elemanlarından meydana gelmiştir ve doğrusal yatay ve dikey polarizasyonlu gönderim ve alım yapabilmektedir. Bu radarın 10,5 ton ağırlığa ve 12 x 4 m boyutlarına sahip anteni Jet Propulsion Laboratory (Kaliforniya, ABD) tarafından imal edilen en ağır ve en büyük boyutlu aygıt olmuştur. Elektronik sistemleri NASA nın liderliğinde Ball Communication Systems Division tarafından geliştirilmiştir. L- ve C-bandındaki antenleri vasıtasıyla yatay ve dikey polarizasyonda ölçme yapabilir. İki anten her birinin dört alt-alanında üç alt-bölüm bulunan elektronik saptırılabilen aktif Faz Dizi Antenlerden meydana gelmiştir. Her bir anten grubunda belirli sayıda çapraz yerleştirilmiş şerit iletken tekniğiyle imal edilmiş farklı polarizasyonlar için bir özel besleme devresiyle beslenen ışıma elemanları bulunmaktadır.

Anten çizgesini radar anten yüzeyinde bulunan gönderim enerji harcaması az yüzlerce küçük yarıiletken modülleri şekillendiriyordu. Bu ışıma elemanları arasında bir ayarlanabilir faz farkı sayesinde dikeyde ayakucundan (nadir) itibaren 40°, yatayda ise ±23° bir elektronik saptırma sağlanabiliyordu.

SIR-C bir polarimetrik radardır ve sırayla doğrusal yatay ve dikey polarizasyonlu dalga gönderir. Bu gönderim darbelerinin yankıları iki farklı alıcıda işleniyordu. SIR-C radarı karşılık gelen çapraz polarizasyonla birlikte bu polarizasyonların dört değişik birleşimini işleyebiliyordu: HH (yatay gönderme, yatay alma), VV (dikey gönderme, dikey alma), HV ve VH; ayrıca bütün bu dört değişik polarizasyon arasındaki faz farkından faydalanılarak resimler üretebiliyordu. Yerde bu değişik polarizasyon veri matrisinden muhtelif interferometrik resimler üretilebiliyordu. Bu interferometrik veriler yer yüzeyinin geometrik yapısı, bitki örtüsü, yer yüzeyinin alt katmanlarındaki devamsızlıklar hakkında parlaklık modüleli resimlere göre daha ayrıntılı bilgiler sağlıyordu.

X-SAR radarı Dornier ve Alenia firmalarının işbirliği ile üretildi ve tek bir frekansta çalışıyordu. X-bant anteni üzerinde ışıyıcı olarak çalışan çok sayıda oluk bulunan bir dalga kılavuzundan meydana gelmişti. Anten yer yüzeyindeki bir noktaya mekanik yöneltiliyordu.

Kaynak: