www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Örnekleri - Radar Uyduları

Envisat

Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması

Resim 1: Envisat yörüngesinde (© 2000 ESA)

Resim 1: Envisat yörüngesinde (© 2000 ESA)

Resim 1: Envisat yörüngesinde (© 2000 ESA)

Teknik veriler ASAR
Frekans bölgesi:
Polarizasyon:
Darbe Tekrarlama Frekansı:
Gönderim Darbe Genişliği (τ):
Darbe Gücü:
Ortalama Güç:
Gönderici bant genişliği:
Çözünürlük (izin-enine):
Azimut çözünürlük (izin-boyuna): :
Yörünge: : 800 km, 98°
Yörüngeyi tamamlama süresi: 100 dakika
MTBCF:
MTTR:

Envisat

Envisat–1 (Environmental Satellite) uydusu Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen ERS–1 ve ERS–2 uydularının bir devamıdır. Avrupa’nın bugüne kadarki en büyük yeryüzü gözetleme uydusu olan Envisat EADS Astrium firması tarafından üretilmiştir. Envisat 2002 yılında yörüngesine oturtuldu ve çevresel gözlem verilerini sağlamaya başladı. Envisat uydusundaki SAR radarı ASAR olarak adlandırılır. Radarın kendisi 817 kg ağırlığındadır ve enerji tüketimi 1400 W tır. Envisat radarı ilkin Faz Dizi Anten kullanıyordu. Bu antenler diğer SAR antenlerinde olduğu gibi çözünürlüğü arttırmaya, daha ziyade daha fazla sayıda çalışma moduna ve bir geniş şerit taramasına imkân sağlıyordu. Antenin uzunluğu 10 m, eni 1,3 m olup her biri 0,65 × 1 m boyutunda 20 panelden meydana gelmekteydi. Her panelde 16 alt-anten bulunmaktaydı ve böylece toplam alt-anten sayısı 320 oluyordu. Polarizasyon, doğrusal yatay veya doğrusal dikey mod olarak seçilebiliyordu. Her iki polarizasyon yönünde yankı işaretleri eşzamanlı iki kanaldan alınabiliyor ve böylece ASAR bir sahnenin tüm saçılma matrisini piksel piksel türetebiliyordu.

ASAR 3 farklı modda çalışabilir: