www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

European Remote Sensing Satellite ERS-1

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: ERS in orbital configuration (© 2000 ESA)

Obrázek 1: ERS in orbital configuration (© 2000 ESA)

Technische Daten SAR
Frekvenční pásmo: 5,3 GHz
Polarisation: linear, vertikal
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1640 … 1720 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 37,12 µs
Impulsní výkon: 4,8 kW
Průměrný výkon:
Senderbandbreite: 15,55 MHz
Auflösung (across-track): ≤ 26,3 m
Azimutauflösung (along track): ≤ 30 m
Orbit: 782·785 km, 98,5°
Umlaufzeit: 100 min
Inzidenzwinkel: ERS-1: 23°
ERS-2: 47°
Schwadbreite 102,5 km
Technische Daten RA
Frekvenční pásmo: 13,8 GHz
Polarisation: linear
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1020 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 20 µs
Impulsní výkon: 55 W
Průměrný výkon: 2,7 W
Senderbandbreite: 330 MHz und 82,5 MHz
Rozlišení rozsahu: 10 cm
Šířka paprsku: 1,3°
Ausleuchtzone: 16 … 20 m

European Remote Sensing Satellite ERS-1

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!