www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ERS-1, ERS-2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1:

Изображение 1:

Тактико-технически характеристики ASAR
носеща честота: 5,3 GHz
Поляризация: linear, vertikal
честота на повторение на импулсите: 1640 … 1720 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 37,12 µs
импулсна мощност: 4,8 кВт
средна мощност:
Ширина на честотната лента на предавателя: 15,55 MHz
Разделителна способност
(перпендикулярно по трасето):
≤ 26,3 m
Разделителна способност по азимут
(успоредно на трасето):
≤ 30 m
Орбита: 782·785 km, 98,5°
Период на орбита: 100 min
ъгъл на падане: ERS-1: 23°
ERS-2: 47°
ширина на трасето: 102,5 km
Тактико-технически характеристики RA
носеща честота: 13,8 GHz
Поляризация: linear
честота на повторение на импулсите: 1020 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 20 µs
импулсна мощност: 55 Вт
средна мощност: 2,7 Вт
Ширина на честотната лента на предавателя: 330 MHz und 82,5 MHz
разрешаваща способност по разстояние: 10 cm
широчина на лъча: 1,3°
Размер на сканираната площ: 16 … 20 m

European Remote Sensing Satellite ERS-1

ERS-1 е спътник на Европейската космическа агенция (ЕSА), който е използван за дистанционно наблюдение на земната повърхност и вече не работи. Това е първият изцяло граждански спътник за наблюдение на Земята и е разработен в периода 1979-1990 г. Най-важният радарен инструмент беше вертикално поляризираният (VV режим) радар със синтетична апертура (SAR), произведен под ръководството на компанията DASA и работещ в C-обхвата, който можеше да покрива ивица от земната повърхност с ширина до 100 км. Използвана е антена с реална апертура от 1·10 м. Предавателният импулс с дължина 37,12 µs беше вътрешно модулиран с линейна честотна модулация и широчина на честотната лента на предавателя 15,55 MHz. В приемника този импулс се компресира до дължина 64 ns. С друга антенна група този радар може да работи и като разсейвател.

На борда имаше и радарен висотомер (RA), който работеше на честота 13,8 GHz (Ku-обхват). Той използва параболична антена с диаметър 1,2 м и с ширина на диаграмата на насоченост на антената 1,3° и може да измерва височината с точност до 5 см. Той използва две различни разделителни способности за измерване на океанската повърхност и за измерване на ледените слоеве. Изходното стъпало на предавателя е оборудвано с лампа с бягаща вълна.

ERS-1 е пуснат на 17 юни 1991 г. с ракета-носител Ariane 4 от космическия център край Куру (Френска Гвиана). Спътникът обикаля около Земята в слънчевосинхронна орбита от 782-785 км и с наклон 98,5°. Една обиколка продължи 100 минути и след 35 дни началната точка над земната повърхност беше достигната отново. Предвиденият срок на експлоатация на спътника от три години е значително надхвърлен: едва на 10 март 2000 г. мисията му е прекратена поради отказ на системата за стабилизиране на положението. Последните използваеми данни за SAR са предадени на 3 март 2000 г.

Геометрични спецификации

ERS–2

ESR.pdf (click to expand: 335 kB)

Изображение 2: Предварителен преглед на брошура на ЕSА.

Вторият спътник, с идентична конструкция, е изстрелян в същата орбита като ERS-1 на 21 април 1995 г. Тази процедура е наречена «тандемна мисия» и се превръща в модел за следващите изстрелвания на спътници. ERS-2 на практика последва ERS-1, така че една и съща област от земната повърхност можеше да бъде обхваната за втори път за интерферометрични измервания на интервал от 35 минути. Тъй като през това време Земята се е завъртяла с още няколкостотин метра, сега същата област е заснета под малко по-различен ъгъл. Чрез компютърна обработка на двете изображения вече могат да се разпознаят промени в ландшафта в рамките на един сантиметър. С помощта на тази технология беше възможно например да се предвиди свличането на кал от вулкана в Исландия.

На 5 юли 2011 г. ЕSА обяви края на мисията на ERS-2. Той беше преместен на орбита с по-малък риск от сблъсък. Батериите бяха разредени, а резервоарите за гориво изпразнени чрез неколкократно изстрелване. Навлизането в земната атмосфера и изгарянето му се очаква през 2025 г.