www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/APS-134

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 or 2 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност: 500 Вт
инструментален обхват: 150 NM (≙ 275 км)
разрешаваща способност по разстояние: 0,46 m
точността:
широчина на лъча: 2,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 … 150 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/APS-134

AN/APS-134 „SeaVue“ е напълно кохерентен разузнавателен радар, работещ в X-обхвата, разработен на базата на AN/APS-116 за международно разпространение. Той е предназначен за борба с подводници за откриване на перископи и антени на подводници в бурно море. Системата може да използва и метода на обратната синтетична апертура за идентифициране на корабни цели. Високочестотната част на системата е разположена в носовия купол, а радарът е интегриран със системите за данни на самолета.

За навигация и търсене на повърхността операторът може да избере висока честота на дискретизация, висока PRF и компресия на импулсите (τ= 2,5 ns) за висока разделителна способност на морските цели. За търсене на цели на големи разстояния и навигация се използват сравнително ниска честота на дискретизация, ниска PRF и честотна подвижност. Предавателят използва лампа с бягаща вълна (TWT) като крайно усилващо стъпало. Антената представлява вертикално поляризирана параболична антена с приблизително сърцевиден рефлектор, рупорен радиатор и вълноводна система с атмосферно свръхналягане.