www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RASAR

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: RASAR

Фиг. 1: RASAR

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 110 … 1 390 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: < 1 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 Вт
средна мощност: 5 Вт
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние: 0,5 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 80°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

RASAR

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.