www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/APN-59

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: антена AS-653/APN-59

Фиг. 1: антена AS-653/APN-59

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 375 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 180, 350, 1 025 и 2 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4,5; 2,35; 0,8 и 0,35 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 58 … 75 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 240 NM (≙ 444 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β =3°; ε =5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF: 50 h
MTTR:

AN/APN-59

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.