www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/APN-242

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/APN-242

Фиг. 1: AN/APN-242

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 375 ±10 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 024 … 180 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,2 … 4,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 240 NM (≙ 445 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 45 об/мин
MTBCF: > 1 000 ч.
MTTR:

AN/APN-242

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.