www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Ocean Master

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: die drei Baugruppen des Ocean Master 400

Obrázek 1: die drei Baugruppen des Ocean Master 400

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 9,3 - 9,8 GHz
(X–Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 300 Hz … 125 kHz
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 6 kW nebo 8 kW
Průměrný výkon: 100 W nebo 400 W
Přístrojový dosah radaru: 7,5 … 240 NM
Rozlišení rozsahu: 3 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 6 … 30 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

Ocean Master

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!