www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

JMA-610

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: JMA-610

Фиг. 1: JMA-610

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 ± 30 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 4, 2, 1 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,05; 0,1; 0,3; 0,6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 4,9 … 6 кВт
средна мощност: 2,4 Вт
инструментален обхват: 32 км
разрешаваща способност по разстояние: < 15 м
точността: 1,5%
диаграма на насоченост от антената: 1° (антена 2,13 м)
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 26, 36 или 48 об/мин
MTBCF:
MTTR:

JMA-610

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.