www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Furuno DRS4D-NXT

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Furuno DRS4D-NXT

Фиг. 1: Furuno DRS4D-NXT

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 380 … 9 440 MHz
(честотен диапазон «I»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,08 … 1,2 ; 5 … 18 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 36 NM (≙ 67 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: ± 1°
диаграма на насоченост от антената: 3,9°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Furuno DRS4D-NXT

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.