www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Neva-B

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Neva-B

Фиг. 1: Neva-B

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 33,85 ± 0,25 GHz
(честотен диапазон «Ka»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 3,5; 1,25; 0,8 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,03; 0,2; 0,6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 12 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 45 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,23°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 … 60 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Neva-B

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.