www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Neva-B

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Neva-B

Изображение 1: Neva-B

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 33,85 ± 0,25 GHz
(честотен диапазон «Ka»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 3,5; 1,25; 0,8 кГц
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,03; 0,2; 0,6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 12 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 45 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 0,23°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 … 60 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Neva-B

БРЛС «НЕВА-Б» (Брегова РадиоЛокационна Станция) е милиметрово-вълнов радар за брегова отбрана, работещ в Ka-обхвата, за откриване на морски надводни цели. Радарът може да работи като самостоятелно устройство или в комплекс с други сензори в точка за наблюдение.

Дължината на антената е 2,5 m. Съществуват два варианта: Neva-B без и Neva-B2M с излишно дублирани радарни комплекти.

Източник: