www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

3Ts-25E

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: 3Ts-25E

Фиг. 1: 3Ts-25E

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 76 NM (≙ 141 км)
разрешаваща способност по разстояние: 40 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 мин-1
MTBCF:
MTTR:

3Ts-25E

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.