www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 911

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Type 911

Изображение 1: Type 911

Тактико-технически характеристики
носеща честота: «X» «K»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 18 NM (≙ 33 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 911

Радарът Type 911 е диференциален радар за проследяване на цели, работещ в честотните ленти X и K, специално проектиран за насочване на зенитни ракети Seawolf. Тип 911 съпровожда цели на малки височини, например крилати ракети, летящи близо над водната повърхност и под въздействието на смущения.

Антената за проследяване на цели в X-обхвата използва рефлектор на Касегрейн. Субрефлекторът се захранва от моноимпулсен рупорен радиатор. Тази част от радара е изведена от фамилията радари ST800.

Радарът в К-обхвата е разработен на базата на наземния радар за проследяване на цели Blindfire. И двете части на радара използват магнетронен предавател с псевдокохерентен цифров сигнален процесор с бързо преобразуване на Фурие..