www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

BridgeMaster E

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: BridgeMaster 9 ft. S-Band antenna

Фиг. 1: BridgeMaster 9 ft. S-Band antenna

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 050 MHz
«S»
9 410 MHz
«X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 760 или 785 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,05, 0,25 или 0,75 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 30 кВт10 или 25 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 96 NM (≙ 192 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2° или 2,8°1°, 1,3° или 2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 28 или 45 min-1
MTBCF:
MTTR:

BridgeMaster E

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.