www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Sea Tiger

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: DRBV 15 « Sea Tiger »
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu)

Фиг. 1: DRBV 15 « Sea Tiger »,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2 200 или 1 100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5,5 или 12 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 60 кВт
средна мощност: 1 кВт
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,65°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 24 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Sea Tiger

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.

Галерия със снимки на радара Sea Tiger

Figure 2: DRBV 15A