www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

9GR-600

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Rysunek 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 8,5 … 9,6 GHz
(pasma I)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 30 NM (≙ 55 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 2,4°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 0,5 … 20 obr/min
MTBCF:
MTTR:

9GR-600

9GR-600 jest radarem o zmiennej częstotliwości, pracującym w paśmie częstotliwości I, przeznaczonym do rozpoznania powierzchni morza.

Wersja dla okrętów podwodnych została oznaczona jako Subfar 100 i jest zamontowana na hydraulicznie wysuwanym maszcie.