www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

9GR-600

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Obrázek 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 8,5 … 9,6 GHz
(I-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 30 NM (≙ 55 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 2,4°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 0,5 … 20 ot/min
MTBCF:
MTTR:

9GR-600

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!