www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

9GR-600

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Изображение 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 8,5 … 9,6 GHz
(честотен диапазон «I»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 30 NM (≙ 55 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 2,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0,5 … 20 мин-1
MTBCF:
MTTR:

9GR-600

9GR-600 е радар с честотна подвижност, работещ в честотен диапазон I, за разузнаване на морската повърхност.

Версията за подводници е обозначена като Subfar 100 и е монтирана на хидравлично удължаваща се мачта.