www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

9GR-600

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu)

Фиг. 1: 9GR-600,
(© 2015 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 8,5 … 9,6 GHz
(честотен диапазон «I»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 30 NM (≙ 55 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0,5 … 20 мин-1
MTBCF:
MTTR:

9GR-600

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.