www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SBS-900

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: SBS-900-4 използва комбинация от две антени: долна антена с ширина 3,9 м в X-обхвата и горна антена с ширина 5,5 м в S-обхвата.

Изображение 1: SBS-900-4 използва комбинация от две антени: долна антена с ширина 3,9 м в X-обхвата и горна антена с ширина 5,5 м в S-обхвата.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «X»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

SBS-900

Семейството радари SBS-900 (Shore Based Sensor) са X-диапазонови радари за защита на бреговете. Това са системи, които са херметически затворени срещу влиянието на околната среда и могат да се монтират на мачта.

Съществуват четири варианта:

Източници: