www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

MR-750 “Top Plate”

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: MR-750 “Top Plate”
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

Rysunek 1: MR-750 “Top Plate”
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma D/E
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 150 lub 300 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania: 120 m, 0,25°
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 12 lub 6 obr/min
MTBCF:
MTTR:

MR-750 “Top Plate”

MR-750 (desygnat NATO; „Top Plate“, rosyjska nazwa własna «Fregat-MA», cyrylica: «Фрегат-МА», Fregata (ptak morski), to dwukanałowy morski radar lotniczy i radar rozpoznania morskiego pracujący w pasmach D i E. Wersja eksportowa otrzymała w nazwie dodatek E: «Фрегат-МАЭ». Jest to trójwymiarowy radar z dwiema przeciwnie promieniującymi antenami, które są zoptymalizowane dla dwóch różnych pasm częstotliwości, dlatego jedna z anten jest nieco mniejsza. Anteny są elektronicznie sterowanymi, szeregowo zasilanymi antenami typu phased-array o częstotliwości zależnej od częstotliwości. Ponieważ odchylanie wiązki zależne od częstotliwości ma również wpływ w poziomych grupach anten, antena obraca się od dolnej prawej do górnej lewej strony: tzn. po przekątnej. Aby to skompensować, cały układ antenowy został obrócony do momentu, gdy nachylenie wiązki ponownie stanie się pionowe. (Stopień zniekształceń skośnych jest więc wskaźnikiem szerokości pasma nadajnika).