www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

MR-750 „Top Plate“

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: MR-750 “Top Plate”
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

Figuur 1: MR-750 “Top Plate”
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

Specificaties
Frequentie: D/E-band
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF):
Pulsduur (τ):
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen:
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range: 150 of 300 km
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad: 120 m, 0,25°
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid: 12 of 6 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

MR-750 „Top Plate“

De MR-750 (NATO-Designator; „Top Plate“, Russische eigennaam «Fregat-MA», Cyrillisch: «Фрегат-МА» ("Fregatvogel") is een tweekanaals maritieme lucht- en zeeverkenningsradar die werkt in de banden D en E. De exportversie kreeg de toevoeging Ä in zijn naam: «Фрегат-МАЭ». Het is een driedimensionale radar met twee tegengesteld stralende antennes die zijn geoptimaliseerd voor twee verschillende frequentiebanden, waardoor één antenne iets kleiner is. De antennes zijn frequentie-afhankelijke, elektronisch geregelde, serieel gevoede phased-array antennes. Aangezien de frequentie-afhankelijke bundelzwaai ook een effect heeft in de horizontale antennegroepen, zwenkt de antenne van rechtsonder naar linksboven: d.w.z. diagonaal. Om dit te compenseren werd de hele antenne-array gedraaid tot de bundel weer verticaal staat. (De mate van scheefheid is dus een aanwijzing voor de bandbreedte van de zender).