www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MR-750 «Top Plate»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: MR-750 «Top Plate»
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

Изображение 1: MR-750 «Top Plate»
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «D/E»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 150 или 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 120 м, 0,25°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 6 мин-1
MTBCF:
MTTR:

MR-750 «Top Plate»

MR-750 (обозначение на НАТО; «Top Plate», руско име «Фрегат-МА») е двуканален морски радар за въздушно и морско разузнаване, работещ в диапазони D и E. Експортната версия получава добавката Э в името си: «Фрегат-МАЭ». Това е триизмерен радар с две противоположно излъчващи се антени, които са оптимизирани за два различни честотни диапазона, поради което едната антена е малко по-малка. Антените са серийно захранвани фазирани решетки с електронно управление, зависещо от честотата. Тъй като зависещото от честотата завъртане на лъча има ефект и при хоризонталните групи антени, антената се завърта от долния десен ъгъл до горния ляв: т.е. по диагонал. За да се компенсира това, цялата антенна решетка беше завъртяна, докато наклонът на лъча отново стане вертикален. (По този начин степента на изкривяване е показател за широчината на честотната лента на предавателя).