www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MR-710 “Top Plate”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: MR-710 “Top Plate”
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.eu)

Фиг. 1: MR-710 “Top Plate”
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.eu)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «D/E»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 150 или 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 120 м, 0,25°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 6 мин-1
MTBCF:
MTTR:

MR-710 “Top Plate”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.