www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AWS-4

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AWS-4

Obrázek 1: AWS-4

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2,7 … 3,1 GHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1,0 und 0,3 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 62 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 60 NM (≙ 110 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 10 nebo 20 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AWS-4

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!