www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

LIROD

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: LIROD Mk 2

Изображение 1: LIROD Mk 2

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 35 GHz
(честотен диапазон «K»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 6 кГц
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 или 16 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност: 100 Вт
инструментален обхват: 24 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

LIROD

LIROD (LIghtweight Radar/Optronic Director) е сензорна система, състояща се от радар за разузнаване и управление на огъня, работещ в К-обхвата, и оптична система. Поради изключително високата си честота тя е трудна за разузнаване и позволява защита на корабите дори в близост до брега.

Антената се състои от елиптичен параболичен рефлектор (1 м · 0,4 м), захранван от излъчваща система, подходяща за моноимпулсен метод. Антената предлага отлична разделителна способност благодарение на много тясната диаграма в ъгъла на издигане и в същото време добри възможности за търсене на цели с малко по-широката диаграма в страничния ъгъл. Предавателят е оборудван с лампа с бягаща вълна.

LIROD се произвежда от 1981 г. насам. От 1991 г. насам е извършена по-широка модернизация, в резултат на която е създадена версията Mark 2, която понастоящем се произвежда от компанията Thales.