www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

RTN-30X ”Orion“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: RTN-30X
© 2010 Jörg Waterstraat (www.kriegsschiffe.eu)

Obrázek 1: RTN-30X
© 2010 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: I-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,5 nebo 6,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 12 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 45 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

RTN-30X ”Orion“

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!