www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RTN-30X “Orion”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: RTN-30X
© 2010 Jörg Waterstraat (www.kriegsschiffe.eu)

Фиг. 1: RTN-30X
© 2010 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «I»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 или 6,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 12 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 45 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

RTN-30X “Orion”

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.