www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

RTN-20X “Orion”

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: RTN-20X
© 2010 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Изображение 1: RTN-20X (2010, DDG Forbin Klasse)
© 2010 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Тактико-технически характеристики
RTN-20XRTN-25X
носеща честота: честотен диапазон «J»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 10 км15 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

RTN-20X «Орион»

RTN-20X, наричан MM/SPG-74 в италианските военноморски сили (MM означава Marina Militare, номенклатура, подобна на американската AN/… ), е радар за управление на огъня, работещ в J-обхвата, специално проектиран за интегриране в автоматична оръжейна система. Той е по-нататъшно развитие на RTN-10X.

Радарът използва антена на Касегрейн със завъртане на поляризацията в полупрозрачния вторичен рефлектор и моноимпулсно захранване. Предавателят е напълно кохерентен и използва лампа с бягаща вълна като изходно стъпало на усилвателя на мощност. Радарът може да предава с два импулса с различна дължина, като и двата са с повишена честота на повторение на импулсите. Честотата на предаване може да се променя произволно от импулс до импулс или от група импулси до група импулси в широк диапазон. Изцяло цифровият приемник използва засичане на движещи се цели с обработка на повече от два импулсни периода и е оборудван със схеми за намаляване на ефекта от получаването на множество отразени ехосигнали от нисколетящи цели.

RTN-25X «Орион»

RTN-25X (MM/SPG-75) е усъвършенствана версия на RT-20X, използваща същата конструкция на антената и предавателя, но с по-голяма предавателна мощност. Радарът може да се използва с различни системи за управление на огъня за насочване на оръжията на къси и средни разстояния. Радарът включва и два електрооптични сензора (телевизионна камера с висока разделителна способност и инфрачервена камера) за пасивно проследяване на цели. Лазерен далекомер може да се инсталира като трети сензор.