www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Furuno M1945

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Furuno open antenna XN12A intended for Furuno Model 1945

Фиг. 1: Furuno open antenna XN12A intended for Furuno Model 1945

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 ±30 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 6 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 64 NM (≙ 118 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,9°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 или 48 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Furuno M1945

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.