www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Furuno M1835

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Furuno antenna RSB-0071 intended for Furuno Model 1835

Фиг. 1: Furuno antenna RSB-0071 intended for Furuno Model 1835

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 ±30 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 4 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 36 NM (≙ 66 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Furuno M1835

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.