www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/SPX-6(V) AMDR

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Raytheons Teststand für das AMDR

Obrázek 1: Raytheons Teststand für das AMDR

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
abhängig von Software
und Konfiguration
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

AN/SPX-6(V) AMDR

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!