www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Scanter 6000

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Scanter 6000

Фиг. 1: Scanter 6000

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 250 … 9 500 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: макс. 20 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 40 Вт
инструментален обхват: 96 NM (≙ 178 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 … 48 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Scanter 6000

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.