www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Swiss Radar PN II

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Swiss Radar PN II, използва тип антена AR6' (1 800 mm)

Фиг. 1: Swiss Radar PN II,
използва тип антена AR6' (1 800 mm)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 410 MHz ±30 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1, 2 или 3 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,05; 0,15; или 0,6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 4 кВт
средна мощност: 0.6, 1.2 or 2.4 W
инструментален обхват: 64 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,8°; 1,05° или 1,2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 28 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Swiss Radar PN II

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.