www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Quantum™

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: Quantum™

Фиг. 1: Quantum™

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 354 … 9 446 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 2 083 … 4 167 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 400 ns … 20 μs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 20 Вт
средна мощност:
инструментален обхват: 24 NM (≙ 45 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 24 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Quantum™

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.


Sponsors: