www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/SPG-60

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/SPG-60

Rysunek 1: AN/SPG-60

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: (pasma X)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1800 i 3600 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,22 i 0,45 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 5,5 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 60 NM (≙ 111 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,2°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 60 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

AN/SPG-60

AN/SPG-60 lub Separate Target Illumination Radar, STIR (Radar Oświetlania Oddzielnego Celu) jest impulsowym radarem dopplerowskim pasma X do wyszukiwania celów, śledzenia celów i ich oświetlania, służącym do naprowadzania standardowych pocisków obrony powietrznej RIM-24 Tartar i RIM-66. Jest częścią systemu kierowania ogniem MK-86 na okrętach Marynarki Wojennej USA. Obrotnica anteny jest ustabilizowana. Symetryczny reflektor paraboliczny ma średnicę 4 m. Antena może być wyposażona w kamerę telewizyjną, która jest precyzyjnie ustawiana w kierunku wiązki przez otwór w reflektorze. Umożliwia to również śledzenie celu w warunkach ekstremalnych zakłóceń.

Prace nad radarem rozpoczęły się pod koniec lat 60-tych, a pierwsze prototypy zostały dostarczone marynarce wojennej w marcu 1970 roku.