www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/SPG-55

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/SPG-55B

Rysunek 1: AN/SPG-55B

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 5 400 … 5 900 MHz
(pasma C)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 427 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,1; 12; 13 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 1 MW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 148 NM (≙ 275 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/SPG-55

AN/SPG-55 to radar śledzący i oświetlający cele dla „Terrierów“ i standardowych pocisków ziemia-powietrze SM-1 i SM-2. Był używany do namierzania celów i naprowadzania pocisków na wielu okrętach Marynarki Wojennej USA i okrętów sojuszniczych. AN/SPG-55 był częścią systemu naprowadzania pocisków rakietowych Mk 76. W skład radaru wchodził radar impulsowy pracujący w paśmie C do eskortowania celów oraz radar o fali ciągłej pracujący w paśmie X do oświetlania celów, dopplerowskiej welocymetrii i eskortowania celów.

Pierwsze AN/SPG-55 zostały dostarczone Marynarce Wojennej w 1961 roku. Były one kilkakrotnie modernizowane. Ostatnia modernizacja została oznaczona jako Mod 10.